Treoracha

Clúdaítear fisic, ceimic agus bitheolaíocht sna 18 físeán seo; tá 6 fhíseán ann do gach ábhar. Tá na físeáin uile roinnte ina dtrí chuid – tús chun fiosracht a spreagadh, plé ina bhfuil míniúchán ar an eolaíocht, agus achoimre chun an eolaíocht a chur i gcomhthéacs. Chun an leas is mó a bhaint as na físeáin seo sa seomra ranga, is fearr an tús a thaispeáint leis féin chun ceisteanna a ardú i measc na mac léinn.

Ansin tar éis duit labhairt leis na mic léinn is féidir an plé a thaispeáint chun go bhfoghlaimeoidh na mic léinn an eolaíocht. Tar éis duit deis a thabhairt dóibh an méid atá foghlamtha acu a chur i bhfeidhm trí phlé sa seomra ranga agus sa tsaotharlann, taispeáin an achoimre dóibh chun an t-eolas nua seo a chur i gcomhthéacs.